Värhulta kapell

I 70 år var Värhulta kapell en viktig samlingsplats för de som bodde i området. Under senare delen av 2010-talet minskade behovet av en kyrklig samlingslokal i bygden och i januari 2023 överlät Västra Rekarne församling kapellet till dess nya ägare. Minnet av kapellets viktiga och samlande roll under 70 år finns dock kvar, nu kan du ta del av minnet i boken om Värhulta kapell. 

Boken är producerad av kommunikationsavdelningen hos Svenska kyrkan Eskilstuna, med text av Kristin Insulander Ekberg och bilder av Ulf Tjärnström. I en begränsad upplaga om 500 exemplar säljer vi den till förmån för Al Mahaba förskola.
Förskolan finns på Olivberget sedan 1980 och grundades av FELM, Finska Missionssällskapet. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet (ELCJHL) administrerar förskoleverksamheten med barn från palestinska och internationella familjer, såväl kristna som muslimska. ELCJHL är vänstift till Strängnäs stift, vänstiftskontakten mellan Strängnäs stift och ELCJHL har varit etablerad sedan 2003. En tydlig förhoppning är att de lokala församlingarna och utbildningsinstitutionerna hos de respektive stiften ska involveras på olika sätt och att vi som lutherska kyrkor ska kunna utforska vår lutherska identitet tillsammans.

Boken om Värhulta kapell är en del av detta och du får vara med. Läs mer om Al Mahaba förskola på www.elcjhl.org/al-mahaba-nursery-and-preschool-on-the-mount-of-olives

Du hittar boken i Öja och Fors kyrkor, samt i Kyrkans hus mitt i Eskilstuna. Vill du ha ett exemplar skickat till dig? Kontakta ulf.tjarnstrom@svenskakyrkan.se.
Pris: 240 kr. Swisha till 123 532 46 52. Skriv ”Bok” som meddelande.

Läs fler av våra reportage i Krux&.

Tomas Sjödin

© Copyright 2025 Svenska kyrkan Eskilstuna – All Rights Reserve | Ansvarig utgivare: Johan Hedlund, johan.hedlund@svenskakyrkan.se