Existentiell hälsa

Vad är existentiell hälsa? Går den att definiera? Det är svårt, enligt Cecilia Melder, eftersom en sådan definition behöver kulturanpassas. Lyssna på Cecilia Melders föreläsning från Tema Tunafors.

4 oktober var Cecilia Melder föreläsare på Tema Tunafors med rubriken ”Existentiell hälsa – hälsorelaterat välbefinnande”. Cecilia är forskare i religionspsykologi med inriktning på existentiell hälsa, och arbetar bland annat med unga och självmordsprevention.
Hon ser ett samhälle där människor, inte minst unga, blir lämnade ensamma med sin oro för framtiden och en känsla av meningslöshet. En farlig utveckling, menar hon och pekar på vikten av att lyfta en dimension av hälsa som blivit åsidosatt i Sverige – den existentiella hälsan.

– Vi måste börja förstå hur viktig den här dimensionen av livet är. Utan det fundamentet har vi ingen grund att bygga åtgärder för människor på. Sådant som får barn att komma tillbaka till skolan, hitta en annan väg än den kriminella och få tillbaka livslusten, säger hon.

Läs fler av våra reportage i Krux&.

Tomas Sjödin

© Copyright 2025 Svenska kyrkan Eskilstuna – All Rights Reserve | Ansvarig utgivare: Johan Hedlund, johan.hedlund@svenskakyrkan.se