Gravskötsel efter dina behov

En grav är för många en fin plats att besöka och ett sätt att minnas de vi mist. För den som är gravrättsinnehavare innebär även detta att se till så att gravplatsen är i ett vårdat och värdigt skick. 

– Att rå om en grav är inte särskilt svårt, men det kräver att man lägger ner lite tid och omsorg på det. De delar av en grav som kräver skötsel är gräset runt omkring gravstenen, eventuella dekorationer och planteringar samt gravstenen i sig. Hur mycket skötsel du vill utföra på egen hand väljer du själv och resterande kan du enkelt få hjälp med, berättar Josefin Lindström som är administratör på Begravningsverksamheten hos Svenska kyrkan Eskilstuna.

S:t Eskils kyrkogård ligger vackert beläget på Tumboåsen i Eskilstuna. Det nitton hektar stora området har använts som gravplats sedan långt tillbaka i historien och idag finns det tillgång till såväl minneslund och askgravlund som kistgravplatser, urngravplatser och en askgravplats. Dessa olika typer av grav-platser kräver olika typer av underhåll och omkring hälften av de pågående gravrätterna anlitar Begravningsverk-samheten för sin gravskötsel.
– För att göra det så enkelt som möjligt för de efterlevande att se efter sina anhörigas viloplatser kan vi hjälpa till med olika typer av gravskötsel. Vilken typ av skötsel man önskar är upp till gravrättsinnehavaren själv. Vi vill att det ska kännas enkelt och tryggt att hålla en gravplats fin, menar Linn Blomstrand, driftchef på Eskilstuna pastorat. 

Vanligtvis är det ork, tid och avstånd till gravplatsen som avgör hur mycket gravskötsel man kan tänkas behöva hjälp med. En del har möjlighet att besöka graven regelbundet och kan på sätt plan-tera blommor, rensa rabatten och byta ut vasblomster helt på egen hand. Andra kanske inte har hälsan i behåll eller bor på annan ort. Då kan man få hjälp med antingen hela eller delar av skötseln.
– Våra olika skötselalternativ inne-fattar allt ifrån bevattning och klippning av gräs till plantering av perenner och tvätt av gravanordning. Är man osäker på vilken typ av skötsel man önskar finns vi tillhands för att svara på frågor och ge rekommendationer. Sedan går det självklart bra att anpassa och ändra sin skötsel efter tid, berättar Josefin.
Linn fyller i:
– Det viktigaste är att man kan känna sig trygg i att sin anhörigas gravplats är i ett vårdat och värdigt skick, oavsett hur ofta man har möjlighet att besöka den. 

Vanliga frågor och funderingar gällande gravskötsel


När planteras de blommor som ingår i mitt gravskötselpaket?
Väder och vind avgör när vi kan plantera vårens, sommarens och höstens blommor. Är det till exempel extra kallt i april inväntar vi varmare temperaturer och att tjälen släpper ordentligt innan vi planterar.

Hur vet ni hur just min grav ska skötas?
Med hjälp av olika färgmarkeringar på gravplatsnumret kan vi se hur graven önskas tas om hand.
Var kan jag beställa gravskötsel?
Det går bra att göra genom att kontakta oss på Gravärenden eller via svenskagravar.se.

Kontakta Gravärenden:
Telefon: 016-403 37 60
Mejl: eskilstuna.gravarenden@svenskakyrkan.se
Eskilstuna pastorat utför gravskötsel till självkostnadspris och har inget vinstintresse i tjänsten.

Begravningsverksamheten hos Svenska kyrkan Eskilstuna består av S:t Eskils kyrkogård, Klosterkyrkogården samt kyrkogårdarna vid Gillberga, Lista, Västermo och Öja kyrkor.
Utöver kyrkogårdarna driver begravningsverksamheten även ett krematorium samt två kapell på S:t Eskils kyrkogård.

Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen.Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna.

Gravsättning och gravskick

Kistgrav

Kistgraven är historiskt sett det vanligaste gravskicket. Det finns kistgravar med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Det finns också möjlighet att gravsätta urnor i en befintlig kistgrav. De upplåts idag med 25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Urngrav

Urngraven är idag ett av de vanligaste gravskicken och också här finns det möjlighet att gravsätta flera urnor i samma gravplats. De upplåts med 25års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Askgravlund

Askgravplatsen är ett alternativ för den som vill ha en skötselfri gravplats. Askgravplatserna har en gravvård med namnplakett och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år med möjlighet till förlängning. En askgravplats är avsedd för 1–4 askor. Askan gravsätts i textilurna som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Det är tillåtet att smycka gravytan med snittblommor, ljus och enklare dekoration. Askgravplatser finns på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet.

Askgravplats

To keep you informed about the progress of your delivery, we provide shipment tracking for most orders. Once your order is shipped, you will receive a confirmation email with a tracking number and instructions on how to track your package. This allows you to monitor the status of your shipment and estimate its arrival.

Minneslund

En minneslund är en gemensam plats att gå till där man kan minnas, tända ljus eller sätta snittblommor vid anvisad plats (ej plantera). I våra minneslundar gravsätts askan utan närvaro av anhöriga. Församlingen meddelar anhöriga när askan är gravsatt.

Läs fler av våra reportage i Krux&.

Tomas Sjödin

© Copyright 2025 Svenska kyrkan Eskilstuna – All Rights Reserve | Ansvarig utgivare: Johan Hedlund, johan.hedlund@svenskakyrkan.se